Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2008, 136 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Wijziging samenstelling enkele permanente commissies van Adviesraad internationale vraagstukken

8 juli 2008

Nr. DJZ/BR/0593-2008

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris voor Europese Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 mei 2008 wordt voor een periode van vier jaar mevrouw S. Borren MA, wonende te Utrecht, benoemd tot vice-voorzitter van de permanente Commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 2

Met ingang van 1 juli 2008 worden voor een periode van vier jaar ten behoeve van de permanente Commissie Europese Integratie:

a. prof. dr. J.Q.Th. Rood, wonende te ’s-Gravenhage, herbenoemd tot lid; en

b. prof. mr. J.W. de Zwaan, wonende te ’s-Gravenhage, herbenoemd tot lid.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en aan belanghebbenden worden toegezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,M.J.M. Verhagen.