Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 119 pagina 14Benoemingen en ontslagen

Benoeming lid Adviescommissie Opkomende Markten

17 juni 2008

OI/PI/8069125

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling opkomende markten 2007 en 2008 en artikel 6 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 18 juni 2008 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Opkomende Markten benoemd de heer dr. R. van Duinen, te Naarden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Opkomende Markten.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R.M. Bergkamp,
directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.