Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2007
Nr. 95

Gepubliceerd op 21 mei 2007Herbenoemingen Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 10 april 2007, nr. 07.001168, houdende herbenoeming van de voorzitter en een viertal leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 2 april 2007, nr. DJZ/CR-156/06, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2007 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. professor mr. A.V.M. Struycken, te Nijmegen, tevens voorzitter;

b. professor mr. P. Vlas, te Voorschoten;

c. professor mr. M.V. Polak, te Leiden;

d. mr. G.M.C.C. Bruyninckx, te Rotterdam;

e. mr. A. Hammerstein, te Arnhem.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 10 april 2007.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,M.J.M. Verhagen.
De Minister van Justitie,E.M.H. Hirsch Ballin.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl