Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2007, 45 pagina 10Overig

Opgave nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris Algemene Rekenkamer

Stand per 1 januari 2007

President drs. Saskia J. Stuiveling

1. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

2. lid raad van toezicht RO theater, Rotterdam;

3. lid raad van toezicht museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

4. lid bestuur stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

5. lid raad van toezicht van de stichting Paleis het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn;

6. lid raad van toezicht Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

7. lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

8. lid bestuur stichting tot Beheer van Aandelen in het Financieele Dagblad Holding B.V., Amsterdam;

9. ad-hoc interviewer maandblad Management Scope;

10. voorzitter jury Eurekaprijs 2007;

11. ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

Nrs. 1 t/m 11:

Enkele vergaderingen per jaar; onbezoldigd met uitzondering van nr. 8

Comités van Aanbeveling:

1. landelijk Congres der Bestuurskunde;

2. landelijke Kamer der Verenigingen;

3. stichting Oogfonds Nederland;

4. stichting Nederlands Gesprek Centrum;

5. leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

6. historische reeks ‘de Rekenmeesters’;

7. ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

8. stichting Correspondentie Desiderius Erasmus;

9. onderzoeksprogramma Culturele Dynamiek van de NWO;

10. project ‘de economie van het geluk’;

11. stichting verfilming Japanse burgerkampen 1942-1945.

Collegelid drs. P. Zevenbergen

1. voorzitter stichting A.A. van Beekfonds, Rotterdam;

2. voorzitter commissie voor ethiek en good governance van de Union Cycliste Internationale;

3. lid algemeen bestuur Gastmann Wichersstichting, Den Haag;

4. voorzitter bestuur stichting Oude Hollandse Kerken, Leiden;

5. voorzitter raad van toezicht stichting Stadswonen, Rotterdam (voorheen Stichting Studentenhuisvesting);

6. lid bestuur stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam;

7. voorzitter commissie Bier van het Productschap Dranken;

8. voorzitter Bosch van Rosenthal Stichting, Voorst;

9. lid bestuur stichting Restauratie Ibach-orgel, Bergen op Zoom;

10. lid Audit Committee van de World Intellectual Property Organization, Genève;

11. lid bestuur stichting Administratiekantoor Doctors Pension Fund Services BV.

nrs. 1 t/m 4 en 8 en 9

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nrs. 5 en 6

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: presentiegeld

nr. 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding volgens SER-normen

nr. 10

tijdbeslag: vier tweedaagse vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 11

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: jaarlijkse vergoeding en vergoeding per vergadering volgens SER-normen

Comité van Aanbeveling:

1. vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin.

Collegelid drs. G. de Jong

1. columnist Friesch Dagblad;

2. voorzitter bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

3. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

4. lid bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

5. lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

6. voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam.

nr. 1

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen

nrs. 2, 3 en 5

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 4

tijdbeslag: 3 vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Secretaris, jhr. mr. W.M. de Brauw

1. vice-voorzitter raad van commissarissen Triodos Bank N.V. en Triodos Holding NV, Zeist;

2. lid bestuur stichting Phoenix, Zeist;

3. lid bestuur stichting Stoutenburg-de Jonge, Zierikzee;

4. lid bestuur stichting De Brauw, Den Haag;

5. lid ‘outer circle’ van Top Executive Coaching, Maarsbergen;

6. lid van het bestuur van de stichting Kreddha Europe;

7. voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Koepel Behandelcentra Chronisch Zieken (KBCZ) en Revalidatiecentrum De Trappenberg, Hilversum.

nr. 1

tijdbeslag: circa acht vergaderingen (waaronder twee zaterdagen) per jaar

bezoldiging: vast bedrag per jaar

nrs. 2 t/m 6

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: Vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Nevenfuncties:

1. vice-voorzitter dagelijks bestuur stichting Christelijke Pers, Utrecht;

2. voorzitter raad van toezicht stichting Confessioneel Onderwijs Lucas, Den Haag;

3. voorzitter raad van toezicht stichting Bartimeus Sonneheerdt, Doorn/Zeist;

4. vice-voorzitter raad van toezicht stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

nr. 1

tijdbeslag: 4 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nrs. 2 en 3

tijdbeslag: 6 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 4

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Berenschot Procesmanagement BV

Nevenfuncties:

1. decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

2. bijzonder hoogleraar publiek/private samenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen;

3. voorzitter vereniging voor bestuurskunde;

4. lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen;

5. columnist Staatscourant;

6. lid raad van advies Algemene Bestuursdienst (ABD) en het bureau ABD;

7. lid redactie wetenschappelijk tijdschrift M&O

8. lid raad voor het landelijk gebied;

9. lid van de commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs.

nrs. 2 en 8

tijdbeslag: elk 1 dag per week

bezoldiging: via hoofdfunctie (2) , vast bedrag (8)

nrs. 3, 4 en 6

tijdbeslag: 10 dagen (3), enige vergaderingen/dagdelen (4, 6) per jaar

bezoldiging: geen

nrs. 1, 5 en 7

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week (1), 5 columns (5), 6 avondvergaderingen (7) per jaar

bezoldiging: vast bedrag per dag (1), per column (5), per jaar (7)

nr. 9

tijdbeslag: 5 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding per vergadering conform het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het ministerie van OCW geldende bepalingen.