Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2007, 250 pagina 28Overig

ZBO-Begroting 2008 Toezichtkosten

Mededeling van De Nederlandsche Bank NV ex artikel 1:30, zesde lid Wet op het financieel toezicht en artikel 154, derde lid Pensioenwet.

Het document op basis waarvan de ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun instemming hebben gegeven aan de ZBO-begroting van De Nederlandsche Bank voor 2008 wordt gepubliceerd op de website van De Nederlandsche Bank NV (www.dnb.nl).

stcrt-2007-250-p28-SC83918-1.gif