Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 24 pagina 17Overig

Mutaties in de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Besluit van 4 november 2006, nr. 06.004076 houdende benoemingen, verlenging van benoemingen en eervol ontslag van enkele (plaatsvervangend) leden van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 2006, kenmerk PG/E-2722836;

Gelet op artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Eervol ontslag wordt verleend aan prof. dr. C.C.E. Koning, als lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, per 31 december 2006.

Artikel 2

De benoeming van prof. dr. J.P.J. Slaets, wonende te Brecht, van plaatsvervangend lid om te zetten in een benoeming als lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek per 1 januari 2007.

Artikel 3

Met ingang van 1 januari 2007 prof. dr. M. Vroom, wonende te Amsterdam, te benoemen als plaatsvervangend lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4

De benoeming van prof. dr. J.H. Beijnen, wonende te Badhoevedorp, als lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, te verlengen met een tweede termijn ingaand per 1 november 2006.

Artikel 5

De benoeming van prof. dr. A. de Boer, wonende te Amstelveen, als plaatsvervangend lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, te verlengen met een tweede termijn ingaand per 1 januari 2007.

Artikel 6

De benoeming van prof. dr. D.D.M. Braat, wonende te Nijmegen, als plaatsvervangend lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, te verlengen met een tweede termijn ingaand per 1 januari 2007.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 november 2006.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,C.I.J.M. Ross-van Dorp.