Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 239 pagina 37Benoemingen en ontslagen

Benoeming voorzitter en leden Klachtadviescommissie IGZ

27 november 2007

Nr. IGZ/JZH-2007-58778

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op het Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);

Besluit:

Artikel 1

Tot voorzitter, tevens lid, als bedoeld in artikel 3, van genoemd besluit wordt benoemd:

mr. P.W. de Vries, thans juridisch adviseur Ministerie van Justitie.

Artikel 2

Tot lid, als bedoeld in artikel 3, van genoemd besluit wordt benoemd:

B.R. van Beusekom, arts.

Artikel 3

Tot lid, als bedoeld in artikel 3, van genoemd besluit wordt benoemd:

mevrouw mr. M. Vredevoogd, thans jurist Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 4

Het besluit benoeming (plv.) voorzitter Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg van 4 september 2000, kenmerk IGZ/H 2000-08969, Staatscourant 11 september 2000, nr. 175, wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt gelijktijdig met het Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ in werking.

Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant en zal in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. Klink.