Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2007
Nr. 227

Gepubliceerd op 22 november 2007Herbenoeming leden Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 30 oktober 2007, nr. 07.003467

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 26 oktober 2007, nr. DJZ/CR-073/07, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 12 juli 2007 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. professor mr. Th.M. de Boer, te Amsterdam;

b. mevrouw mr. T.M. Bos, te Amsterdam;

c. mevrouw. mr. C.A. Joustra, te Den Haag;

d. mr. P.A. van Onzenoort, te Oegstgeest.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 12 juli 2007.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 30 oktober 2007.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken.M.J.M. Verhagen.
De Minister van Justitie.E.M.H. Hirsch Ballin.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl