Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2007, 227 pagina 9Overig

Herbenoeming leden Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 30 oktober 2007, nr. 07.003467

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 26 oktober 2007, nr. DJZ/CR-073/07, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 12 juli 2007 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. professor mr. Th.M. de Boer, te Amsterdam;

b. mevrouw mr. T.M. Bos, te Amsterdam;

c. mevrouw. mr. C.A. Joustra, te Den Haag;

d. mr. P.A. van Onzenoort, te Oegstgeest.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 12 juli 2007.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 30 oktober 2007.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken.M.J.M. Verhagen.
De Minister van Justitie.E.M.H. Hirsch Ballin.