Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2007, 214 pagina 21Overig

Certificaat voor ARBOdienst DSM B.V.

Bureau Veritas Certification Nederland B.V. heeft op 30 oktober 2007 een certificaat inzake de Regeling Certificatie Arbodiensten verleend aan ARBOdienst DSM B.V.

Het certificaat onder Richtlijn Arbodiensten met nummer NL7001668 is geldig van 13 juni 2007 t/m 13 juni 2010.

De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten, die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 14 van de Arbowet genoemde kerntaken. Door het behalen van het CRA-certificaat kan ARBOdienst DSM B.V. aantonen dat zij aan deze eisen voldoet.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Certification Nederland B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de desbetreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.