Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Productschappen Vee, Vlees en EierenStaatscourant 2007, 14 pagina 31Overig

Opheffing Bedrijfschap voor de Handel in Vee

Met ingang van 7 april 2004 is het Bedrijfschap voor de Handel in Vee opgeheven. Het Productschap Vee en Vlees (PVV) is belast met de vereffening van het vermogen van het bedrijfschap. Als sluitstuk van de vereffening heeft het bestuur van het PVV in overeenstemming met artikel 20 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees op 10 mei 2006 het Besluit rekening inkomsten en uitgaven vereffening vermogen van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee vastgesteld. Bij besluit van 18 december 2006 heeft de Sociaal-Economische Raad ingestemd met het Besluit rekening inkomsten en uitgaven vereffening vermogen van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee.