Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)Staatscourant 2007, 138 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit uitvoering en tekenbevoegdheid veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis

10 juli 2007

Nr. 2883041/01

Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

Gelet op het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 en het Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis,

Besluit:

Artikel I

In de artikelen 2 en 3 van het Besluit uitvoering en tekenbevoegdheid veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis wordt ‘Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004’ telkens vervangen door: Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 in werking treedt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,
S.J. van Hulst.