Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)Staatscourant 2007, 138 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken Koninklijke marechaussee

10 juli 2007

Nr. 2883039/01

Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

Gelet op artikel 4, aanhef en onder 2, van het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007,

Besluit:

Artikel I

In artikel 2, eerste lid, van het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken Koninklijke marechaussee wordt ‘Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken ministerie van Binnenlandse Zaken’ vervangen door: Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 in werking treedt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,
S.J. van Hulst.