Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2007, 132 pagina 19Overig

Certificaat voor Arbodienst GVB Amsterdam

Bureau Veritas Certification Nederland B.V. heeft op 11 april 2007 een certificaat inzake de Regeling Certificatie Arbodiensten verleend aan Arbodienst GVB Amsterdam. Het certificaat onder Richtlijn Arbodiensten met nummer NL700734 is geldig vanaf 24 mei 2006 tot 24 mei 2009.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten, die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 14 van de Arbowet genoemde kerntaken. Door het behalen van het CRA-certificaat kan Arbodienst GVB Amsterdam aantonen dat zij aan deze eisen voldoet.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Certification Nederland B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de desbetreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.