Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2007, 122 pagina 32Overig

Uitbreiding opnemen telefoongesprekken AFM

Sinds oktober 2005 maakt de Autoriteit Financiële Markten gebruik van het opnemen (tapen) van telefoongesprekken. In eerste instantie is besloten alleen de telefoongesprekken te tapen van de organisatie-eenheid Securities Market Surveillance (SMS), de organisatie-eenheid die zich bezighoudt met het real-time toezicht op de beurs. Vanaf 1 juli 2007 zullen ook telefoongesprekken van een aantal andere toezichteenheden worden opgenomen. De volledige lijst van organisatie-eenheden die voorzien zijn van opnamefaciliteiten, kan worden geraadpleegd op de website van de AFM (www.afm.nl). Klik voor marktpartijen | contactgegevens AFM en download het overzicht.

Het doel van het tapen luidt als volgt:

1. Vastleggen van uitgewisselde informatie en het precieze tijdstip daarvan;

2. Achteraf kunnen bepalen op welk moment welke informatie beschikbaar was en dus ook onomstotelijk kunnen bepalen op basis van welke informatie een bepaalde beslissing is genomen;

3. Het opnieuw kunnen beluisteren van de informatie in het dossier bij een review van de gebeurtenissen die hebben geleid tot een bepaalde beslissing. Hierbij is het mogelijk dat achteraf, beschikkend over nieuwe informatie, de inhoud van een telefoongesprek anders wordt geïnterpreteerd of gewaardeerd. Dat zal echter alleen mogelijk zijn als een opname van het gesprek bestaat. De samenvatting en/ of transcriptie van een gesprek is hiervoor niet toereikend. Mocht er, achteraf beschouwd, mogelijk sprake zijn geweest van een misverstand in een gesprek, dan kan ook alleen de originele opname daarover uitsluitsel bieden.

4. Indien na onderzoek besloten wordt een bestuurlijke maatregel op te leggen of het Openbaar Ministerie in te schakelen, zal alle informatie opnieuw beoordeeld worden. Ook de mondeling verkregen informatie zal (weer) een rol spelen. Een opgenomen gesprek zal meer duidelijkheid bieden dan een schriftelijke samenvatting en/ of transcriptie van het gesprek.

Amsterdam, 18 juni 2007.
Stichting Autoriteit Financiële
Markten,
A.W.H. Docters van Leeuwen.
P.M. Koster.