Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2007, 112 pagina 34Overig

Certificaat voor Expereans

Bureau Veritas Quality International B.V. heeft op 13 maart 2007 een certificaat inzake de Regeling Certificatie Arbodiensten verleend aan Expereans. Het certificaat onder Richtlijn Arbodiensten met nummer NL7000443 is geldig vanaf 25 januari 2007 tot 25 januari 2008.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten, die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 14 van de Arbowet genoemde kerntaken. Door het behalen van het CRA-certificaat kan Expereans aantonen dat zij aan deze eisen voldoet.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Quality International B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de desbetreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.