Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2006, 65 pagina 45Overig

Verlening certificaat

Kiwa N.V. heeft per 15 maart 2006 een certificaat Arbodiensten Arbodienstverlening cfr. Arbowet verleend aan:

Arbodesign B.V.

Harsweg 29

2461 EZ Ter Aar

met certificaatnummer K25631/02.

Het certificaat is geldig tot 15 maart 2009.