Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Productschappen Vee, Vlees en EierenStaatscourant 2006, 45 pagina 60Overig

Opheffing Bedrijfschap voor de Handel in Vee

Het Bedrijfschap voor de Handel in Vee is opgeheven.

Het Productschap Vee en Vlees is belast met de vereffening van het vermogen van het bedrijfschap.

Het ontwerp van de rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de vereffening van het bedrijfschap alsmede een ontwerp van het verslag van werkzaamheden liggen vanaf heden gedurende twee maanden ten kantore van het Productschap ter inzage en zijn tegen kostprijs verkrijgbaar.

Het Productschap roept hierbij diegenen die een bezwaar hebben tegen een der ontwerpen op, dit vóór 3 mei 2006 schriftelijk bekend te maken bij het bestuur van het Productschap Vee en Vlees, Postbus 460, 2700 AL te Zoetermeer. Daarbij dient duidelijk de grondslag van het bezwaar aangegeven te worden, zonodig onder overlegging van (afschriften van) bewijsmateriaal.