Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Rechtbank 's-HertogenboschStaatscourant 2006, 26 pagina 16Overig

Algemeen mandaatbesluit van de hoofdofficier van justitie aan de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

De hoofdofficier van justitie (mandaatgever) in het arrondissement ’s-Hertogenbosch mandateert,

gelet op de artikelen 10.1 tot en met 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 6 tot en met 11 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

gelet op de artikelen 1 en 2 van de Wijzigingsbesluiten bij het Mandaatbesluit Openbaar Ministerie d.d. 15 en 18 augustus 2005 (Staatscourant 8 september 2005, nr. 174, pag. 8 en 12);

met ingang van 1 december 2005,

aan de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) de bevoegdheid om in zijn naam te beslissen op de beroepschriften en/of bezwaarschriften die voortvloeien uit de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

Het mandaat omvat tevens de mogelijkheid om ter zitting van de kantonrechter op te treden namens de mandaatgever, indien beroep wordt ingesteld op de kantonrechter naar aanleiding van een krachtens mandaat genomen besluit.

De mandaatgever verleent aan gemandateerde toestemming om de gemandateerde bevoegdheid in schriftelijk ondermandaat op te dragen aan medewerkers van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, die belast zijn met het inhoudelijk beoordelen van en het beslissen op beroepsschriften en bezwaarschriften.

’s-Hertogenbosch, 23 november 2005.
Naam en functie mandaatgever:
G.W. van der Burg,
hoofdofficier van justitie.
Utrecht, 18 november 2005.
Naam en functie gemandateerde:
J. Steenbrink,
officier van justitie,
directeur CVOM.