Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2006, 252 pagina 86Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaat Autoriteit Financiële Markten

Regeling tot wijziging van Mandaat en Procuratieregeling AFM van 14 december 2006 (opgenomen in de Staatscourant van 20 december 2006, nr. 248)

Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM),

Besluit:

Enig

Het Mandaat en Procuratieregeling AFM wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In tabel I wordt tussengevoegd na de regel:

Sanctiewet

TGFO

de regel:

Pensioenwet, Wet

Gedragstoe-

verplichte beroeps-

zicht

pensioenregeling

 

2. In tabel I wordt vervangen de regel:

Pensioenregelingen

TGFO 1-3

 

door de regel:

Pensioenregelingen

TGFO 1-4

 

B

Onderdeel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan tabel II wordt aan het einde toegevoegd de regel:

39. informatieverzoeken

SNR

De volledige tekst van het Mandaat AFM kan worden geraadpleegd via de website van de AFM, www.afm.nl (kies: Voor marktpartijen, Governance, Bevoegdheden).

Amsterdam, 20 december 2006.
Stichting Autoriteit Financiële Markten A.W.H. Docters van Leeuwen.P.M. Koster.