Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 245 pagina 8Centraal Stembureau

Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen gemachtigden en plv. gemachtigden

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland maakt ingevolge artikel G2, lid 5 van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde de volgende personen zijn aangewezen:

Nr.

Aanduiding politieke groepering

Gemachtigde

(naam en adres)

Plv. gemachtigde

(naam en adres)

8

Gelderse Centrumdemocraten (Gelderse C.D.)

H.G.T. Selhorst

Agnietenstraat 158

6822 JZ Arnhem

G. Pouw

Eusebiusbuitensingel 22B

6828 HV Arnhem

    

9

Groep Hop

J. Hop

Joubertstraat 24

3851 DM Ermelo

A.R. Pieper

Wittenkamp 17

3851 ME Ermelo

    

10

Een voor de Vrijheid (EVV)

O.G.H. Wullink

Rembrandtlaan 32

6881 CS Velp

R.D.G.M. Albert

Bingerdenseweg 28

6983 AA Doesburg

    

11

Gelderland Lokaal (GLK)

C.H.F. Nouws

Robert de Vriesstraat 13

6836 ML Arnhem

M. van Meurs

Utrechtseweg 145-127

6812 AB Arnhem

De aandacht wordt er op gevestigd dat, ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland beroep kan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2 onder a van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Arnhem, 12 december 2006.
De wnd. voorzitter van het centraal stembureau,
H. van den Berg-Veenhuizen.