Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2006, 235 pagina 14Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie innovatieprogramma Food & Nutrition Delta

20 november 2006

Nr. 6099923

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 12 van de Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 november 2006 worden voor een periode van vier jaar in de Adviescommissie innovatieprogramma Food & Nutrition Delta benoemd:

a. dr. ir. P. Folstar te Amsterdam, tevens voorzitter;

b. ir. J. C. M. van der Hoeven te ’s Hertogenbosch;

c. mw. dr. ir. A. Mensink te Zeist;

d. ing. L.M.F. Spierts te Maastricht;

e. prof. dr. ir. C.T. Verrips te Houten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 20 november 2006.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,namens deze:
Chr.P. Buijink, directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.