Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 149 pagina 19Benoemingen en ontslagen

Benoeming plv. leden centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Besluit van 20 juni 2006, nr. 06.002175, houdende een benoeming van enkele plaatsvervangend leden van de centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2006, kenmerk PG/E-2685359;

Gelet op artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 juni 2006 mevrouw professor dr. C.L. Mummery, wonende te Bilthoven, te benoemen als plaatsvervangend lid van de centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2

Met ingang van 1 juni 2006 mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, wonende te Bennebroek, te benoemen als plaatsvervangend lid van de centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 2006.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,C.I.J.M. Ross-van Dorp.