Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Korps landelijke politiedienstenStaatscourant 2006, 142 pagina 12Overig

Addendum Convenant Herstructurering FEC

De ondergetekenden,

Gelet op het Convenant Herstructurering FEC, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 2 april 2004, nr. 65;

Overwegende dat:

- de heer P.J. Aalbersberg namens de Raad van Hoofdcommissarissen heeft aangegeven te willen toetreden tot de FEC-Raad,

- daarmee aan de FEC-Raad een vertegenwoordiger van de politie wordt toegevoegd;

Komen overeen:

Dat in aanvulling op het bepaalde in artikel 1, eerste lid, onder f van het Convenant Herstructurering FEC de politie in het FEC tevens wordt vertegenwoordigd door de heer P.J. Aalbersberg, Hoofdcommissaris van Politie.

Amsterdam d.d. 22 juni 2006.
De politie, in deze vertegenwoordigd door Korps landelijke politiediensten,
J.H. ter Mors.
De politie, in deze vertegenwoordigd door Regiokorps Amsterdam - Amstelland,
B. Welten, namens deze,
W.H. Woelders.
De politie, in deze vertegenwoordigd door de Raad van Hoofdcommissarissen,
P.J. Aalbersberg.
De Nederlandsche Bank N.V.,
D.E. Witteveen.
Het Openbaar Ministerie,
R.W.M. Craemer, namens deze,
M.J. Bloos.
De Stichting Autoriteit Financiële Markten,
A.W.H. Docters van Leeuwen.
P.M. Koster.
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst,
S.J. van Hulst, namens deze,
C.A.W. van Raalten.
De Belastingdienst,
J. van der Vlist.
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst ‐ Economische controledienst,
J.M.H.M. Hermans.