Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Productschap DrankenStaatscourant 2005, 35 pagina 28Overig

Vereffening vermogen Productschap Dranken

De secretaris van het Productschap Dranken maakt, gelet op artikel 21, lid 2, van het Besluit van 6 mei 2002 tot opheffing van enkele schappen (Staatsblad 2002, 264), bekend dat het ontwerp-`Besluit vereffening BDA, BFW, PB en PGD van het Productschap Dranken', waarin is opgenomen de vereffening van het vermogen van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, het Productschap voor Bier en het Productschap Gedistilleerde Dranken, vanaf heden gedurende drie maanden ten kantore van het Productschap Dranken, Heemraadssingel 167, te Rotterdam voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld.