Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2005, 239 pagina 18Overig

Mutaties in het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Herbenoeming

Besluit van 28 november 2005, nr. 05.004405 houdende herbenoeming van een lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2005, kenmerk GMT/G 2627193;

Gelet op artikel 29 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Dat prof. dr. G.J. Mulder wordt herbenoemd als lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen van 1 januari 2006 tot 1 januari 2009.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2005.
Beatrix.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,J.F. Hoogervorst.