Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoofdbedrijfschap Afbouw en OnderhoudStaatscourant 2005, 130 pagina 33Overig

Vereffening vermogen Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf

De secretaris van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud maakt, gelet op artikel 17, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 juli 2002 tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf (Staatsblad 2002, 394) bekend dat het vereffeningsverslag en de rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de vereffening van het vermogen van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf vanaf heden gedurende twee maanden ten kantore van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Burgemeester Elsenlaan 321 te Rijswijk voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en aldaar tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld.