Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2005
Nr. 11

Gepubliceerd op 17 januari 2005(Her-)benoeming leden Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

9 december 2004

DCE/04/58302

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Op grond van artikel 3, vijfde en zesde lid, van het instellingsbesluit Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Gelet op de voordracht van voornoemde Adviescommissie, 13 september 2004;

Gezien de mededeling van de heer dr. J.M. Polak om als voorzitter van voornoemde Adviescommissie terug te treden met ingang van 23 december 2004;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2004 en voor een periode van drie jaren wordt benoemd tot lid van de Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

de heer mr. B.J. Asscher, tevens voorzitter;

de heer mr. P.J.N. van Os;

mevrouw prof. dr. I.C. van der Vlies.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 23 december 2004 en voor een periode van drie jaren wordt herbenoemd tot lid van de Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog:

de heer prof. dr. J.Th.M. Bank;

de heer prof. mr. J. Leijten;

de heer dr. E.J. van Straaten;

mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

De Staatssecretaris voornoemd,
Medy C. van der Laan.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl