Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 50 pagina 27Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering Europees Parlement

Partij voor het Noorden

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet;

Beschikkende op het verzoek van 4 maart 2004 van L.K. Terpstra, voorzitter en J.H. Beets, secretaris van de politieke groepering Partij voor het Noorden tot opneming van de aanduiding `Partij voor het Noorden' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement;

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement onder nummer 22 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement bijgehouden register, bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

Partij voor het Noorden

's-Gravenhage, 10 maart 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.