Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2004, 200 pagina 14Overig

Interfisc-Arbo BV

DNV Certification B.V. heeft op 14 oktober 2004 een certificaat arbodienst verleend aan Interfisc-Arbo BV te Den Haag. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 29 november 2008.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.