Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 199 pagina 10Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer,

gelet op artikel G 1 van de Kieswet,

Beschikkende op het verzoek van 10 augustus 2004 van C.F. Mol, voorzitter, en J.W Seegers, secretaris, van de politieke groepering Vereniging Amsterdam Anders tot opneming van de aanduiding `NEDERLAND ANDERS' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder nummer 132 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bijgehouden register, bedoeld in artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

NEDERLAND ANDERS

's-Gravenhage, 13 oktober 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.