Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 136 pagina 8Centraal Stembureau

Registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer,

Gelet op artikel G 1 van de Kieswet,

Beschikkende op het verzoek van 7 april 2004 van R.A. Meyer, voorzitter en R.A. Soute, secretaris van de politieke groepering Verenigde Senioren Partij tot opneming van de aanduiding `Verenigde Senioren Partij' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder nummer 127 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bijgehouden register, bedoeld in artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

Verenigde Senioren Partij

's-Gravenhage, 7 juli 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.