Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2004
Nr. 131

Gepubliceerd op 13 juli 2004Registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer,

Gelet op artikel G 1 van de Kieswet;

Beschikkende op het verzoek van 15 juni 2004 van H.J. Verboom, voorzitter, M.J.L.M. Paes, secretaris/penningmeester en A.A. Schirris, bestuurslid van de politieke groepering Nederland Transparant tot opneming van de aanduiding `Nederland Transparant' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer;

Overwegende dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kennis heeft genomen van de bedenkingen van de politieke groepering Europa Transparant, maar van oordeel is dat de aanduiding `Nederland Transparant' niet geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering ten behoeve van de verkiezing van de Tweede Kamer en dat de betreffende aanduiding evenmin anderszins misleidend is voor de kiezer. Het centraal stembureau neemt daarbij in aanmerking dat de toevoeging `Transparant' een algemeen begrip is dat niet door een politieke groepering kan worden geclaimd;

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder nummer 128 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bijgehouden register, bedoeld in artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

Nederland Transparant

's-Gravenhage, 7 juli 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl