Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2004, 106 pagina 12Overig

Samenstelling Benelux-Gerechtshof en Kamer `Ambtenarenrechtspraak'

Benelux-Gerechtshof (2004-2007)

Zetel

Presidium

1. I. Verougstraete, president (B)

2. W.J.M. Davids, eerste vice-president (NL)

3. R. Gretsch, tweede vice-president (L)

Rechters

4. J. Jentgen (L)

5. M. Lahousse (B)

6. P. Neleman (NL)

7. mevr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp (NL)

8. R. Schmit (L)

9. E. Forrier (B)

Plv. rechters

1. D.H. Beukenhorst (NL)

2. mevr. M.-P. Engel (L)

3. A. Hammerstein (NL)

4. F. Fischer (B)

5. mevr. A.M.J. van Buchem-Spapens (NL)

6. mevr. B. Bourgeois (B)

7. mevr. L. Mousel (L)

Parket

Advocaten-generaal

1. N. Edon, eerste advocaat-generaal (L)

2. J. du Jardin, advocaat-generaal (B)

3. L. Strikwerda, advocaat-generaal (NL)

Plv. advocaten-generaal

4. J.-F. Leclercq (B)

5. G. Wivenes (L)

6. F.F. Langemeijer (NL)

Griffie

C. de Jonge, wnd. hoofdgriffier (B).

Kamer `Ambtenarenrechtspraak' (2004-2007)

Nederland:

W.J.M. Davids, voorzitter

D.H. Beukenhorst, plv. lid

Luxemburg:

R. Gretsch, plv. voorzitter

J. Jentgen, plv. lid

België:

I. Verougstraete, lid

F. Fischer, plv. lid.