Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2003, 31 pagina 20Overig

Certificaat arbodienst

Arbo Unie Zuidwest-Nederland

Lloyd's Register Quality Assurance heeft een certificaat arbodienst verleend aan Arbo Unie Zuidwest-Nederland te Breda. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 28 februari 2007.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.