Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2003, 27 pagina 8Overig

Herbenoemingen Staatscommissie internationaal privaatrecht

Besluit van 22 januari 2003, nr. 03.000229, houdende herbenoeming van de voorzitter en een viertal leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 16 januari 2003, nr. DJZ/CR-295/02, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2003 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. professor mr. A.V.M. Struycken, te Nijmegen, tevens voorzitter;

b. professor mr. P. Vlas, te Voorschoten;

c. professor mr. M.V. Polak, te Leiden;

d. mr. G.M.C.C. Bruyninckx, te Rotterdam;

e. mr. A. Hammerstein, te Arnhem.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 22 januari 2003.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.G. de Hoop Scheffer.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.