Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2003, 248 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Richtlijnen inzake bestuurlijke transactie milieudelicten

Categorie: strafvordering

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4 Wet RO

Afzender: College van procureurs-generaal

Adressaat: Hoofden van de parketten

Registratienummer: 2000R003

Datum vaststelling: 13-6-2000, van de wijziging 9-12-2003

Datum inwerkingtreding: 1-11-2000, van de wijziging 1-1-2004

Geldigheidsduur: 31-12-2005

Publicatie in Stcrt.: 2000, 185, van de wijziging 23-12-2003, 248

Vervallen: -

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten (2000A013)

Wetsbepalingen: Art. 74 WvSr; Art. 37 Wet op de economische delicten; Transactiebesluit milieudelicten van 8 juli 2000 (Stb. 2000, 320)

Bijlage(n): 1

Beschrijving

Deze richtlijn heeft als doel eenheid te brengen in de wijze van het afdoen van de transigeerbare milieudelicten. In de richtlijn zijn naast de limitatieve lijst van wettelijke voorschriften waarbij het bestuur gebruik mag maken van de haar toegekende bevoegdheid per situatie en type overtreder aangegeven welk transactiebedrag mag worden aangeboden. De tarieven voor de bestuurlijke transactie liggen vast. Zij zijn afgestemd op de doorsnee, voor transactie vatbare overtredingen en misdrijven. Indien het vermelde bedrag in de gegeven situatie als niet passend wordt ervaren kan het bestuur afzien van het gebruik maken van de transactiebevoegdheid en een uitgebreid proces-verbaal ter zaken inzenden ter beoordeling van de officier van justitie. Het maximumbedrag voor een transactie is per strafbaar feit op € 1.125,- gesteld.

Het bestuursorgaan dient erop toe te zien dat de transactiebevoegdheid in gelijke gevallen op gelijke wijze conform deze richtlijn wordt toegepast.

Transactiebedragen

Zie bijlage 1.

Bijlage 1. BTM-feiten per 1 januari 2004

stcrt-2003-248-p15-SC63045-1.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-2.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-3.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-4.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-5.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-6.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-7.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-8.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-9.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-10.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-11.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-12.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-13.gifstcrt-2003-248-p15-SC63045-14.gif