Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2003, 2 pagina 5Centraal Stembureau

Schrappen aanduiding politieke groepering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland maakt bekend dat, overeenkomstig artikel G2, lid 7, op 31 december 2002 in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing tot het schrappen van de aanduiding van Onafhankelijken Zuid-Holland in het register van aanduidingen.

's-Gravenhage, 3 januari 2003.
De voorzitter voornoemd,
W.J. Deetman.