Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Sanering ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2003, 191 pagina 22Overig

Beleid faillissement/surseance van betaling

In zijn vergadering van 25 juni 2003 heeft het College sanering ziekenhuisvoorzieningen besloten als algemene beleidslijn te hanteren dat subsidieverlening wordt geweigerd indien de aanvrager van een subsidie failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.