Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
KiesraadStaatscourant 2003, 180 pagina 26Centraal Stembureau

Registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer,

Gelet op artikel G 1 van de Kieswet,

Beschikkende op het verzoek van 12 juni 2003 van J. Lindenburg, landelijk voorzitter, G. van der Laan, penningmeester, C.W. van der Wal, secretaris en 2e penningmeester, Q. Huyser, bestuurslid, en R.F. Winkel, bestuurslid, van de politieke groepering Nederlandse Christen Democraten tot opneming van de aanduiding ’N C D (Nederlandse Christen Democraten)’ in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder nummer 125 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bijgehouden register, bedoeld in artikel

G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

N C D (Nederlandse Christen Democraten)

’s-Gravenhage, 10 september 2003.
Voorzitter en leden van de Kiesraad.