Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2003, 16 pagina 32Overig

Certificaat arbodienst

Rijksgebouwendienst Directie Projecten

Lloyd's Register Quality Assurance heeft een certificaat arbodienst verleend aan Rijksgebouwendienst Directie Projecten te Den Haag ten behoeve van de interne arbodienst. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 15 december 2003.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.