Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2003
Nr. 130

Gepubliceerd op 10 juli 2003Benoeming leden Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 1 juli 2003, nr. 03.002784

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2003, nr. DJZ/CR-0121/03, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. professor mr. Th. M. de Boer, woonachtig te Amsterdam;

b. mevrouw mr. T.M. Bos, woonachtig te Amsterdam;

c. mevrouw mr. C.A. Joustra, woonachtig te 's-Gravenhage;

d. mr. P.A. van Onzenoort, woonachtig te Rotterdam;

e. mr. A.J.S.M. Tervoort, woonachtig te Bilthoven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 1 juli 2003.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.G. de Hoop Scheffer.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl