Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2002, 84 pagina 34Overig

Certificaat arbodienst

Relan Arbo BV

DNV Certification B.V. heeft op 25 april 2002 een certificaat arbodienst verleend aan Relan Arbo BV te De Meern. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 31 juli 2004.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.