Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Arbodiensten (cluster)Staatscourant 2002, 249 pagina 46Overig

APAC te Veghel

KEMA Quality B.V. heeft per 1 september 2002 een certificaat arbodienst verleend aan APAC, Arbo en Personeel Advies Centrum te Veghel. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 1 september 2003.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandig-hedenbesluit en de Arbeidsomstan-dighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.