Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2002, 249 pagina 10Benoemingen en ontslagen

Benoeming lid Adviescommissie technologische samenwerkingsprojecten

19 december 2002

nr. I/MI/B-02063423

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2003 wordt voor een periode van vijf maanden tot lid van de Adviescommissie technologische samenwerkingsprojecten, deelcommissie internationale technologische en opkomende markten samenwerkingsprojecten, benoemd de heer prof. dr. ir. P. Dewilde te Bleiswijk.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan de Adviescommissie technologische samenwerkingsprojecten.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R. Bemer, directeur-generaal van Innovatie.