Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2002, 248 pagina 19Overig

Herbenoeming voorzitter en leden Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

Besluit van 5 december 2002, nr. 02.005555

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2002, nr. DJZ/IR-343/02;

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 17 november 2002 wordt voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid, tevens voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken: prof. dr. K.C. Wellens, wonende te Kalmthout (België).

Artikel 2

Met ingang van 17 november 2002 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken:

a. mw. prof. dr. B. Kwiatkowska, wonende te Utrecht;

b. mr. dr. E.P.J. Myjer, wonende te Amsterdam;

c. mw. mr. J.W.H.M. van Sambeek, wonende te Haarlem;

d. prof. dr. N.J. Schrijver, wonende te Oegstgeest;

e. prof. dr. A.H.A. Soons, wonende te Rijswijk (ZH).

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Den Haag, 5 december 2002.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.G. de Hoop Scheffer.