Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2002
Nr. 244

Gepubliceerd op 18 december 2002Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen heeft in zijn vergadering van 13 december 2002 op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in het door het centraal stembureau ingevolge artikel G 2, lid 1 van de Kieswet bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten de volgende aanduiding geregistreerd:

nr. 3 Partij voor het Noorden

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, lid 2 onder b, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving.

Groningen, 18 december 2002.
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten,
Jacq. Wallage.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl