Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2002, 244 pagina 62Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen heeft in zijn vergadering van 13 december 2002 op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in het door het centraal stembureau ingevolge artikel G 2, lid 1 van de Kieswet bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten de volgende aanduiding geregistreerd:

nr. 3 Partij voor het Noorden

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, lid 2 onder b, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving.

Groningen, 18 december 2002.
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten,
Jacq. Wallage.