Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2002, 239 pagina 43Overig

Commit Arbo BV

DNV Certification B.V. heeft op 29 november 2002 een certificaat arbodienst verleend aan Commit Arbo BV te De Meern. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 12 november 2003.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandig-hedenbesluit en de Arbeidsomstan-dighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.