Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2002, 226 pagina 30Overig

Certificaat arbodiensten

Claris arbodiensten BV

DNV Certification B.V. heeft op 14 november 2002 een certificaat arbodienst verleend aan de Claris arbodiensten BV te Rhenen. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 3 juli 2006.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.