Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2002
Nr. 200

Gepubliceerd op 17 oktober 2002Benoeming ondervoorzitter Staatscommissie internationaal privaatrecht

Besluit van 27 september 2002 nr. 02.004445

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie van 11 september 2002, nr. DJZ/CR/0220-02;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2003 wordt de heer mr. L Strikwerda, woonachtig te Heemstede, benoemd tot ondervoorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkene en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 september 2002.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.G. de Hoop Scheffer.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl