Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2002, 200 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoeming ondervoorzitter Staatscommissie internationaal privaatrecht

Besluit van 27 september 2002 nr. 02.004445

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie van 11 september 2002, nr. DJZ/CR/0220-02;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2003 wordt de heer mr. L Strikwerda, woonachtig te Heemstede, benoemd tot ondervoorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkene en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 september 2002.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.G. de Hoop Scheffer.
De Minister van Justitie,J.P.H. Donner.