Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2002, 189 pagina 8Overig

Opgave nevenfuncties per 1 oktober 2002

drs. S.J. Stuiveling, president Algemene Rekenkamer

1. vice-voorzitter Board of Directors PLAN International, UK

(tot medio november 2002)

2. vice-voorzitter Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan), Amsterdam ( tot begin december 2002)

3. lid bestuur stichting Trustfonds Rijksacademie, Amsterdam

4. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

5. lid Curatorium stichting Nederlands Gesprek Centrum, Rotterdam

6. lid Algemeen Bestuur Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam

7. lid jury Joke Smit-prijs 2002

8. ad hoc functies binnen de Partij van de Arbeid

9. lid bestuur stichting tot Beheer van Aandelen in het Financieele Dagblad Holding B.V. , Amsterdam

nrs. 1 t/m 8

tijdbeslag: enkele dag- of avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr 9

tijdbeslag: idem

bezoldiging: vast bedrag

drs. P. Zevenbergen, collegelid Algemene Rekenkamer

1. voorzitter dagelijks bestuur Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (tot 8-11-2002)

2. voorzitter Stichting van het A.A. van Beekfonds, Rotterdam

3. adviseur Hoogeschoolfonds 1920, Rotterdam (tot 8-11-2002)

4. vice-voorzitter Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Woerden

5. lid Comité Directeur (dagelijks bestuur) Union Cycliste Internationale, Aigle (CH)

6. lid algemeen bestuur Gastmann Wichersstichting, Den Haag

7. voorzitter bestuur Stichting Oude Hollandse Kerken, Leiden

nrs. 1 t/m 7

tijdbeslag: enkele dag- of avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

8. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stadswonen, Rotterdam (voorheen Stichting Studentenhuisvesting)

9. voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op Zoom

10. bestuurslid Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam

nrs. 8 t/m 10

tijdbeslag: enkele dag- of avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: presentiegeld

11. voorzitter Commissie Bier van het Productschap Dranken

nr 11.

tijdsbeslag: enkele dagevergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding volgens SER normen

12. president-commissaris Baggermaatschappij Zuid-Holland B.V.

nr. 12

tijdbeslag: gering

bezoldiging: geen

13. voorzitter Stichting Bosch van Rosenthal, Voorst

14. lid Comité van Aanbeveling van de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin te Delft

nrs. 13 en 14

tijdbeslag: geen

bezoldiging: geen

drs. G. de Jong, collegelid Algemene Rekenkamer

1 Penningmeester bestuur stichting Van Bommel-van Dam te Venlo

2 Voorzitter Centrum Natuursteen

nr. 1.

tijdbeslag: gering

bezoldiging: geen

nr. 2

tijdbeslag: gering

bezoldiging: volgens richtlijnen SER

Jhr. mr. W.M. de Brauw , secretaris Algemene Rekenkamer

1. lid raad van commissarissen Triodos Bank N.V. en Triodos Holding N.V., Zeist

2. lid van de Raad van Toezicht Zonnehuizen Stenia en Veldheim, Zeist

3. lid bestuur Stichting Phoenix, Zeist

4. lid bestuur Stichting Stoutenburg-de Jonge, Zierikzee

5. lid bestuur Stichting De Brauw, Den Haag

6. lid `outer circle' van Top Executive Coaching, Maarsbergen

nr. 1

tijdbeslag: ca. 6 avond- en 2 zaterdagvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per jaar

nr. 2

tijdbeslag: ca. 6 avond- of middagvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per jaar

nr. 3 t/m 6

tijdbeslag: gering

bezoldiging: geen

drs. B. van Nes RA, lid in buitengewone dienst

Hoofdfunctie: vice voorzitter Deloitte & Touche Nederland

Nevenfunctie: Lid Raad van Commissarissen Woningbedrijf Rotterdam

Tijdsbeslag: meerdere vergaderingen per jaar

Bezoldiging: geen